• SiteBuilder

Vumii SiteBuilder – narzędzie do projektowania rozkładu kamer

Vumii SiteBuilder jest najprostszym i najbardziej przyjaznym dla użytkownika narzędziem dostępnym do projektowania systemu zabezpieczeń. SiteBuilder pozwala korzystać z niezwykle dokładnej bazy danych Google Maps, umieścić system kamer na mapie i dopasować urządzenia do indywidualnych potrzeb bezpieczeństwa Państwa obiektów.