Sensorii – oprogramowanie do zarządzania i podglądu obrazu z kamer

Oprogramowanie zarządzające Sensorii Vumii zapewnia intuicyjne sterowanie kamerą i idealną ocenę sytuacji dzięki użyciu automatycznego generatora panoramy i kontroli wszystkich elementów GUI. Panorama tworzy obraz obserwowanej sceny w ciągu dnia, który później jest używany do szybszej orientacji i kierowania kamer, również w nocy. Użytkownik może kliknąć w dowolny punkt na panoramie lub narysować pole, na które skieruje się kamera ustawiając zbliżenie tak, aby odpowiadało ono zakreślonemu polu.